Vùng chiến máu lửa

Vào năm 1944, những người lính trong tiểu đoàn 317 Parachute của quân đội Mỹ đã nhảy dù xuống Miền Nam nước Pháp. Nhiệm vụ của họ là phải tấn công quân đội Đức để cho quân Đồng minh có đường thẳng tiến tới Berlin. Nhưng không ngờ đêm đó những người lính dù đó bị rơi xuống nhầm vùng đang trú ngụ của quân Đức, tình trạng trở nên nguy hiểm vô cùng. Hầu hết tất cả lính dù đều bị súng phòng không lẫn binh lính Đức bắn chết sạch, chỉ còn đúng ba người lính sống sót, do có số lượng ít như thế nên việc làm duy nhất của họ là phải tìm đường trốn thoát đến căn cứ Đồng Minh trước khi quân Đức bắt gặp. Trên đường đi họ cũng gặp một số người trong lực lượng kháng chiến Pháp, họ cũng quyết định sẽ giúp đỡ ba người lính Mỹ đó.

Thảo luận facebook