Về đất Thăng Long

Là bộ phim kể về đầu năm Ất Mão khi vua Lê Đại Hành cùng các Quang dời hoàng thành hoa lư ra ngoại ô để cử hành lễ tịch điền, tháng 3 năm Ất Tỵ, sau 24 năm cai trị thì ông hà từ đó nước Đại Cổ Việt con trai Lê Trung Tông lên ngôi, còn Lê Đại Hành băng hà. Thái Tử Lê Long Việt tức là Lê Trung Tông lên nối ngôi thì mới ba ngày thì bị người em Lê Long Đỉnh sai người vào cung ám sát chết và tự lập mình lên thay thế anh mình. Lê Long Đĩnh vốn là kẻ hoang dâm vô đạo, khiến cho dân chúng vô cùng tức giận.