Tứ đại danh bổ

Chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp cùng tên của Ôn Thụy An, Tứ đại danh bổ lấy bối cảnh triều Minh. Thủ lĩnh Thần Hầu phủ là Gia Cát Thần Hầu lãnh đạo Lãnh Huyết, Vô Tình, Thiết Thủ, Truy Mệnh tứ đại danh bổ cùng với Lục Phiến môn cùng phá một vụ án lớn. Hai bên đấu trí đấu dũng, tiến hành một phen truy đuổi sinh tử, cuối cùng đồng tâm hiệp lực phá án.

So với nguyên tác, bản phim điện ảnh lần này đã mạnh dạn thay đổi khá nhiều so với nguyên tác, có thể kể đến một số chi tiết như Vô Tình (Lưu Diệc Phi) từ nam đổi thành nữ, cùng Lãnh Huyết có quan hệ tình cảm đặc biệt; tứ đại danh bổ người nào cũng có khả năng đặc biệt hơn người: Lãnh Huyết hóa sói, Vô Tình có khả năng dùng ý nghĩ biến thành ám khí giết người, Thiết Thủ thân thể kim cương bất hoại, Truy Mệnh cước bộ biến hóa thần sầu.