Trốn chạy tuy xấu hổ nhưng lại có ích

Moriyama Mikuri 25 tuổi tốt nghiệp nhưng không có lời mời làm việc. Cô đã trở thành một nhân viên tạm thời nhưng thậm chí sa thải. Vì vậy, trong khi cô đang nghỉ ngơi ngay bây giờ, Mikuri cảm thấy không mong muốn và di dời. Cô bắt đầu làm việc như một quản gia cho cử nhân Tsuzaki Hiramasa bởi cơ hội. Một ngày nọ, ông đề xuất một cuộc hôn nhân hợp đồng với cô. Hai người kết hôn trong bí mật, nhưng cuộc sống hôn nhân của họ sẽ làm việc ra?