Tình yêu quỷ dữ

Tình Yêu Quỷ Dữ Có chân nhân đan liền lập tức có được thần thông biến hóa dung mạo, đương nhiên thần thông thiên biến vạn hóa này cũng có hạn chế, ví dụ như nhân tu ăn vào chân nhân đan, tuy rằng có thể thay đổi tướng mạo, nhưng không thể thay đổi vóc người, có thể biến thành một yêu tu thân người đầu thú, nhưng không thể biến ra được bản thể của yêu tu.


Ví dụ như ăn chân nhân đan có thể biến hóa thành yêu tu thân người đầu hổ, thế nhưng không thể biến thành một con hổ chân chính.
Ngay cả như vậy chân nhân đan đã là loại tồn tại vô cùng nghịch thiên rồi, có thể tùy ý biến hóa ngoại hình, cho dù là tu sĩ Mệnh Tuyền cảnh cũng không sợ nhận ra, càng cso thể biến hóa ngoại hình tránh né địch nhân, cũng có thể biến thành người thân cận của địch nhân, tới gần người đánh lén. Nếu như Cổ Thần có chân nhân đan, như vậy hắn có thể biến thành bộ dáng thập đại đế tử Đại Doanh, tiếp cận bên cạnh Tàng Thiên Cơ, tiến hành đánh lén đối với Tàng Thiên Cơ, hoặc là biến thành Tàng Thiên Cơ đi trêu chọc địch nhân, tạo thành phiền phức cho hắn!


Nói chung, một viên chân nhân đan tương đương với học được một môn pháp thuật thiên biến vạn hóa, đối với loại tu sĩ như Cổ Thần nơi nơi đều là đại địch mà nói, so với thu được một bộ pháp quyết vô thượng còn có tác dụng hơn.