Tiệm bánh nhà Fukuyoshi

Khi Kanchi (Oda Yuji) đầu tiên đã đến Tokyo để làm việc, ông là đầy bất trắc. Ông là ‘mất’ trong công việc của mình và mối quan hệ tình yêu của mình đang ở trong một mớ hỗn độn. Trong những thời điểm, Rika (Suzuki Honami), đồng nghiệp của ông, luôn luôn khuyến khích và giúp anh ta. Mặc dù họ rơi cho nhau một lần, tất cả điều này đến nhanh và kết thúc nhanh chóng. Rika chỉ đơn giản là quá ‘năng lượng’ và tình yêu của mình chỉ đơn giản là quá ‘nặng’ cho Kanchi.

Thảo luận facebook