Thượng Hải ngày sương mù

Nguyên thần của Cổ Thần xuất khiếu Mệnh Tuyền tu sĩ cũng rất khó phát hiện. Tuy nói Cổ vu tộc chỗ nào cũng có vu sĩ nhưng nơi này chỉ là một cái thôn xóm nhỏ, không ai có thể phát hiện được nguyên thần của Cổ Thần!

Đây là một thôn trang dài hơn một dặm, rộng khoảng mấy trăm trượng, trong thôn có khoảng ba trăm cái nhà, nhân khẩu tầm khoảng một ngàn.
Kiến trúc nhà ở đây so với ở trung thổ rất khác biệt, tất cả vật liệu đều từ gỗ dựng lên, mỗi căn nhà đều cao ít nhất là ba trượng

Bên ngoài căn nhà treo đầy các loại xương cốt dã thú, mãnh thú. Thượng Hải Ngày Sương Mù mãnh thú càng lợi hại thì chứng minh thực lực của chủ nhà càng mạnh, địa vị càng cao.
Vòng quanh thôn có một hàng cây cổ thụ cao tới mười trượng đem toàn bộ thôn trang Thượng Hải Ngày Sương Mù bao lại. Nam hoang vu cương rất nhiều dã thú và mãnh thú, cho nên Cổ vu tộc dựng hàng rào như vậy để ngăn trở một ít mãnh thú công kích.


Ở giữa thôn có một con đường lớn nối thẳng từ đầu thôn tới cuối thôn.
Trong thôn chỉ có một cái kiến trúc được xây hoàn toàn bằng đá cao khoảng năm trượng, cánh cửa cũng cao đến ba trượng.

Phim cùng thể loại

Phim chiến tranh Trung Quốc 140 videos
Phim chiến tranh Việt Nam 20 videos
Phim chiến tranh Trung Quốc 17 videos
Phim tình cảm - chiến tranh Việt Nam 26 videos
Phim tình cảm - chiến tranh Trung Quốc 49 videos
Phim tình cảm - chiến tranh Việt Nam 1 video
Phim tình cảm - chiến tranh Việt Nam 21 videos
Phim tình cảm - chiến tranh Việt Nam 23 videos
Phim tình cảm - chiến tranh Trung Quốc 45 videos