Thiên kiếm quần hiệp

Cuộc hành trình tìm kiếm "Thiên kiếm ngũ tước" để mở cánh cửa bí mật chứa Kiếm Thần. Khi xưa 5 người luyện kiếm thần đã làm 5 phần đế tạo thành chiếc chìa khóa chia cho 5 người giữ. Bình Tĩnh Đại Sư tố chức đại hội võ lầm đế tìm 5 thiên kiếm ngũ tước.

Đường Nhược Huyên và Tiêu Đình mỗi người giữ một phần còn 1 phần được Bình Tĩnh Đại Sư tìm được ở Sơn Đông. Thiên Kiếm Quần Hiệp còn là cuộc chiến giữa hai phái chính tà, khi mà Tân Nguyệt Giáo luôn theo sát để hòng đoạt thần kiếm. Đến phút cuối Thiên Kiếm Quần Hiệp diễn ra cuộc đấu long trời lở đất khi họ phát hiện ra người cầm đầu Tân Nguyệt giáo chính là người bạn mà họ luôn tin tưởng.

Thảo luận facebook

Phim cùng thể loại

Phim võ thuật Trung Quốc 35 videos
Phim kiếm hiệp Trung Quốc 40 videos
Phim kiếm hiệp Trung Quốc 22 videos
Phim kiếm hiệp Trung Quốc 5 videos
Phim cổ trang Trung Quốc 10 videos
Phim cổ trang Trung Quốc 42 videos
Phim võ thuật Trung Quốc 43 videos
Phim kiếm hiệp Trung Quốc 3 videos
Phim võ thuật Trung Quốc 19 videos