Thế giới khủng long

3 đứa trẻ quay về 65 triệu năm trước, thời đại của những chú khủng long,….