Thập tông tội

Nội dung bộ phim mới này xoay quanh câu chuyện cuộc sống trong xã hội hiện đại ở đất nước Trung Hoa, khi những tội ác đã và đang hoành hành một cách mất kiểm soát, những người tài ba làm việc ở tổ hình sự đang là những người cố gắng đem lại hạnh phúc, công bằng cho những con người vô tội, những bất công xã hội.