Thành phố lúc rạng đông

Phim tài liệu màu về những ngày đầu sau 30-4 tại miền Nam Việt Nam do điện ảnh miền Bắc thực hiện