Tế xác

Nội dung bộ phim Jessabelle xoay quanh Jessabelle một cô gái thành phố bị tai nạn và phải ngồi xe lăn vì vết thương vẫn chưa bình phục, để tiện cho việc điều trị Jessabelle trở về ngôi nhà của bố mình nằm ngoài thành phố để tịnh dưỡng, thế nhưng có vẻ mọi chuyện bắt đầu khác đi khi cô đặt chân vào nhà. Jessabelle tìm được những đoạn băng mà mẹ cô lúc còn sống để lại và tiết lộ những bí bật động trời về những người dân sống quanh đây và linh hồn quỷ dữ đang tồn tại trong nhà của mình. Một mình Jessabelle đơn thân chống lại sức mạnh của quỷ satan và tay sai của hắn.