Tần thời Minh Nguyệt 2

Tần Thời Minh Nguyệt phần 2 là phần thứ hai trong series phim Tần Thời Minh Nguyệt,một bộ phim được thực hiện bằng kỹ xảo 3D hoành tráng,đưa chúng ta trở về cảnh binh đao loạn lạc thời Tần Thủy Hoàng.Phim Tần Thời Minh Nguyệt phần 2 có tên là Dạ Tận Thiên Minh dài 18 tập được phát hành vào năm 2008,một năm sau khi phát hành phần 1.