Rước của hồi môn

Một cô gái xinh đẹp-Payal giỏi giang và có học vấn cao , cô là niềm hy vọng của gia đình. Ở một khía cạnh nào đó của người ấn độ, phong tục của họ vẫn còn nhòm ngó vào cái của hồi môn bên nhà đàn gái mỗi khi có đám cưới. Điển hình là gia đình nhà ông Jogeshwar, qua một lần tổ chức đám cưới cho người con trai lớn, ông ta rút kinh nghiệm , tính toán hơn cho đứa con trai thứ kế tiếp. Của hồi môn bên đàn gái sẽ là tiền lương của đứa con dâu mỗi tháng làm việc . Mà đứa con dâu đó không ai khác là Payal, cô biết mối lương duyên này có sự giả dối nhưng vì gia đình cô đành chấp nhận, tuy nhiên cô cũng không biết được rằng, cô cũng chính là một con tốt của gia đình cô