Quyền năng vô hạn

Bộ phim tài liệu "Quyền năng vô hạn" (Tựa gốc "What the bleep do we know") là cuộc hành trình lý thú vào thế giới vật lý lượng tử và tâm linh sẽ cho các bạn cách nhìn hoàn toàn mới về tác nhân chi phối toàn bộ cuộc sống này: bộ não của chúng ta.
Những gì bạn nhìn thấy ở thế giới bên ngoài chỉ phản ánh những mô thức cài đặt sẵn trong não bộ. Bạn chính là người sáng tạo ra thực tại từ trong tâm thức. Thay đổi được tư duy là bạn đang trên bước đường thay đổi cuộc đời mình.
Nếu đã từng say mê "The Secret" thì "Quyền năng vô hạn" chính là cơ sở lý luận cho bạn hiểu sâu hơn và vận dụng luật hấp dẫn tốt hơn để đạt được một cuộc sống tự do tâm linh, giàu có và hạnh phúc trọn vẹn.
Hãy xem, cảm nhận và làm chủ vận mệnh của bạn