Hoa tỷ đệ Truyền hình thực tế Trung Quốc
Học viện ngôi sao TV Show Việt Nam
Family Outing season 2 TV show Hàn Quốc
Bữa trưa vui vẻ TV Show Việt Nam
Vua hài đất Việt TV Show Việt Nam
Táo quân 2013 Chương trình hài Việt Nam
Gã lưu manh và chàng khờ Chương trình hài Việt Nam
The voice kid Việt Nam Chương tình giải trí Việt Nam