Anh hùng của tôi Phim võ thuật Hồng Kông
Võ Tòng - Anh hùng lương sơn bạc Phim kiếm hiệp - dã sử Trung Quốc
Tuyết vực mê thành Phim kiếm hiệp - võ thuật Trung Quốc
Chiến trần truyền thuyết Phim kiếm hiệp - võ thuật Hồng Kông
Bảy kiếm khách và năm nghĩa sĩ Phim kiếm hiệp Trung Quốc
Âm dương thần tướng Phim kiếm hiệp Trung Quốc
Bích huyết thanh thiên Trân Châu Kỳ Phim kiếm hiệp Trung Quốc
Võ hiệp thất công chúa Phim võ thuật - kiếm hiệp Trung Quốc
Tây Sở bá vương Phim kiếm hiệp Trung Quốc
Kungfu Schoolar Phim võ thuật Trung Quốc
Truyền thuyết Kim Bằng Vương Phim võ thuật Trung Quốc
Tân thiên tằm biến Phim kiếm hiệp Hồng Kông
Tân tiêu thập nhất lang Phim cổ trang Trung Quốc
Tùy đường diễn nghĩa Phim kiếm hiệp - dã sử Trung Quốc
Tuyệt kiếm vô song Phim kiếm hiệp Hồng Kông
Mai hoa phi kiếm Phim kiếm hiệp Trung Quốc
Đa tình đao 1998 Phim kiếm hiệp - võ thuật Hồng Kông
Tân Thủy hử Phim võ thuật Trung Quốc
Thiên địa huyền môn Phim kiếm hiệp hài Trung Quốc
Thiên tiêu quái kiếm Phim kiếm hiệp Trung Quốc
Vô ảnh kiếm Phim kiếm hiệp Hàn Quốc
Trường kiếm tương tư Phim kiếm hiệp Đài Loan
Câu chuyện Thiếu Lâm Phim võ thuật Trung Quốc
Con rồng Shaolin Phim võ thuật Trung Quốc
Sóng gió Nguyên triều Phim kiếm hiệp - dã sử Trung Quốc
Bốn thiếu gia ở kinh thành Phim tình cảm Trung Quốc
Ma giới Phim kiếm hiệp Trung Quốc
Dương môn nữ tướng Phim võ thuật Trung Quốc
Trư cửu muội Phim thần thoại Đài Loan