Tây Sở bá vương Phim kiếm hiệp Trung Quốc
Kungfu Schoolar Phim võ thuật Trung Quốc
Hoa dạng Phim võ thuật Đài Loan
Ỷ thiên đồ long ký 2009 Phim võ thuật - kiếm hiệp Trung Quốc
Oan gia kiếm khách Phim tình cảm - kiếm hiệp Trung Quốc
Truyền thuyết Kim Bằng Vương Phim võ thuật Trung Quốc
Tân thiên tằm biến Phim kiếm hiệp Hồng Kông
Tân tiêu thập nhất lang Phim cổ trang Trung Quốc
Tùy đường diễn nghĩa Phim kiếm hiệp - dã sử Trung Quốc
Tuyệt kiếm vô song Phim kiếm hiệp Hồng Kông
Mai hoa phi kiếm Phim kiếm hiệp Trung Quốc
Đa tình đao 1998 Phim kiếm hiệp - võ thuật Hồng Kông
Tân Thủy hử Phim võ thuật Trung Quốc
Thiên địa huyền môn Phim kiếm hiệp hài Trung Quốc
Thiên tiêu quái kiếm Phim kiếm hiệp Trung Quốc
Vô ảnh kiếm Phim kiếm hiệp Hàn Quốc
Trường kiếm tương tư Phim kiếm hiệp Đài Loan
Câu chuyện Thiếu Lâm Phim võ thuật Trung Quốc
Con rồng Shaolin Phim võ thuật Trung Quốc
Sóng gió Nguyên triều Phim kiếm hiệp - dã sử Trung Quốc
Bốn thiếu gia ở kinh thành Phim tình cảm Trung Quốc
Ma giới Phim kiếm hiệp Trung Quốc
Dương môn nữ tướng Phim võ thuật Trung Quốc
Trư cửu muội Phim thần thoại Đài Loan
Bảy sát thủ Phim võ thuật - kiếm hiệp Trung Quốc
Tần Hương Liên Phim kiếm hiệp Trung Quốc
Hắc hiệp đại chiến thánh bài 2 Phim võ thuật - kiếm hiệp Hồng Kông
Thanh kiếm đồ long Phim võ thuật - kiếm hiệp Hồng Kông
Khai tông phái Minh giáo Phim kiếm hiệp Trung Quốc