Anh hùng nông dân Phim chiến tranh Trung Quốc
Đại đế Tần Thủy Hoàng Phịm cổ trang Trung Quốc
Tình sử trường thành Phim tình cảm - chiến tranh Trung Quốc
Sử thi một người con gái Phim chiến tranh Trung Quốc
Anh hùng - Heroes 2013 Phim cổ trang Trung Quốc
Phong lan đỏ Phim chiến tranh Việt Nam
Độc nhãn tướng quân Nguyễn Bình Phim chiến tranh Việt Nam
Mặt trận Thái Bình Dương Phim chiến tranh Mỹ
Sống mãi với Thủ đô Phim chiến tranh Việt Nam
Hai người trở lại trung đoàn Phim chiến tranh Việt Nam
Biệt kích dù Phim hành động Mỹ
Chiêu quân cống hồ Phim dã sử Trung Quốc
Chàng trai cầu Ông Me Phim chiến tranh Việt Nam
Cao nguyên Phim chiến tranh Việt Nam
Màn đêm ở Cáp Nhĩ Tân Phim chiến tranh Đài Loan
Tôn Tử đại truyện Phim dã sử - chiến tranh Trung Quốc
Sông Hồng reo Phim chiến tranh Việt Nam