Phi đao hựu kiến phi đao

Phim xoay quanh những câu chuyện về nhân vật Lý Hoại -một trong những phi đao xuất chúng,sống lạc quan, tính tình chân thực, thích tự do tự tại.Lý Hoại vốn là cháu của Tiểu Lý Phi Đao, nhưng lại là con riêng, từ nhỏ đã lưu lạc. Nhiều năm sau, y thu được kho báu mẫu thân để lại rồi quay trở về chốn cũ sinh sống. Không ngờ bị vu khống trộm quan ngân, rơi vào bẫy của thủ lĩnh cẩm y vệ Hàn Tuấn.