Overtime

Overtime - Chương trình truyền hình thực tế nghề nghiệp đầu tiên tại Việt Nam ghi lại quá trình thi tài của 12 thí sinh trong 12 thử thách nghề nghiệp từ các công ty nổi tiếng. Thí sinh duy nhất vượt qua 12 thử thách sẽ nhận được giải thưởng đặc biệt