Ốc ngốc

Đây là câu chuyện và lịch sử khi những người Ấn Độ bị đô hộ bởi Anh. Họ bị đánh thuế bởi người Anh, nhưng khi Jack Rusell tuyên bố rằng ông sẽ tăng gấp đôi thuế thì tất cả dân làng quyết định chống lại nó. Dẫn đầu làng là một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai tên Bhuvan, kẻ thách thức một trò chơi cricket, một trò chơi mà người Anh chơi rất giỏi. Cả dân làng, bao gồm cả Bhuvan đều chưa bao giờ chơi trò chơi này trước đây.