Nơi bình yên nhất

Phim nói về cuộc trao đổi giữa Linh và Mai. Mai cần một cảm giác bình yên tuyệt đối, để tìm ra một giải pháp, hoặc liều thuốc an thần. Linh cần một ký ức đau khổ của Mai, để bổ sung cho bộ sưu tập cảm xúc của mình.