Những đứa con thành phố

Phim Những Đứa Con Thành Phố là một bộ phim truyền hình lấy đề tài cách mạng do Việt Nam sản xuất. Nội dung phim kể lại cuộc chiến đấu tại Thành phố Nha Trang vào những năm 1938-1945 của nhóm tình báo ra đời giữa lòng địch. Tình yêu và chiến công, vinh quang và cay đắng, hạnh phúc và bi kịch đan dệt nên những số phận của mỗi con người:

Một chàng trai xứ Huế Hoàng Ðức Nguyên lửng lơ giữa cái xã hội nửa cựu nửa tân, một Nguyễn Kim sớm giác ngộ cách mạng, một Râu Bắp, Cu Tèo căm thù giặc Tây, cùng những người Pháp yêu tự do: bác sĩ Huy Be, đại úy Gaxô hòa quyện với cuộc cách mạng Việt Nam qua nhiều chiến dịch giải phóng góp phần mình vào những trang sử đấu tranh cho công cuộc giải phóng dân tộc Việt Nam. Phim Những Đứa Con Thành Phố các tập tiếp theo sẽ cho thấy diễn xuất chân thực của các diễn viên trong phim cùng với lòng yêu nước bất diệt của dân tộc ta trước giặc ngoại xâm.