Nhành lau trắng

Phim là sự gặp gỡ của 1 cậu bé đánh giầy và 1 cô bé trong 1 gia đình lục đục. Đây là phim Việt Nam rất hay, đậm tính nhân văn