Ngự tiền tứ bảo

Vua Khang Hy đã cá cược với 1 thầy chùa, nếu nhà sư giỏi hãy hướng dẫn cho 2 người ăn mày trỏ thành 1 nhân tài cho đất nươc.không ngờ rằng mấy năm sau tên ăn mày đó dã trở thành mệnh quan triều đình ăn nói lưu loát, còn 1 tên ăn mày kia thì sau máy năm, từ 1 thân hình yếu đuối thành 1 vị tướng quan dũng mãnh nới sa trường.