Lưu tinh hồ điệp kiếm

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cổ Long, nói về 4 người huynh đệ tình như thủ túc Mạnh Tinh Hồn, Diệp Tường, Thạch Quân, Tiểu Hà. Từ nhỏ họ đã được Cao Lão Đại – Cao Đại Tẩu nuôi nấng và đào tạo thành những sát thủ. Mạnh Tinh Hồn được Cao Lão Đại coi trọng nên giao cho 1 nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Và khi thực hiện nhiệm vụ này anh đã phát hiện ra nhiều bí mật.