Lớp học bồ câu

Lớp học bồ câu là bộ phim hoạt hình nội tiếng của việt nam, kể về người thầy mang cái chử day cho đồng bào dân tộc.