Lan Lăng vương phi

Nội dung bộ phim xoay quanh câu chuyện về Nguyên Thanh Tỏa, hậu nhân của gia tộc Đoạn Mộc.Lấy bối cảnh đất nước ở cuối thời Đông Tấn ,khi vương triều cũ có những biến chuyển bất lành, mọi người trong cung chia bè kết phái khiến cho nội bộ xáo trộn, đất nước rơi vào cảnh bất trị.Người nắm giữ được 2 bảo vật là Thanh Loan Kính và Ly Thương Kiếm sẽ là người thống nhất được thiên hạ.