Lần đầu trên quỹ đạo

Kỉ niệm 50 năm ngày người đầu tiên đặt chân vào vũ trụ 12/04/1961 - 12/04/2011
Cơ quan vũ trụ châu âu với sự giúp đỡ của các phi hành gia trên trạm không gian quốc tế ISS tái hiện lại những hình ảnh mà 50 năm trước Gagarin đã nhìn thấy từ trên quỹ đạo!