Kỷ nguyên hủy diệt

Nội dung bộ phim Kỷ Nguyên Hủy Diệt tiếp tục đề cập đến cuộc chiến của robot và con người sau khi trải qua 3 giai đoạn, con người vẫn hoài nghi về nhóm Autobot và muốn tìm cách để thao túng họ và cho đến một ngày, một giáo sư đã thành công khi chế tạo ra được nguyên liệu đễ cấu thành Autobot và không còn muốn họ tồn tại. Và rồi kẻ thù của Autobot đã xuất hiện đe dọa đến sự an nguy Thế Giới. Một lần nữa con người cần đến sự giúp sức của Optimus và nhóm của ông