Kiếm thủ võ lâm

Kiếm Thủ Võ Lâm phim với nội dung về công nghệ kỹ thuật kết nối giữa thế giới thực tại và thời xa xưa thời nhà Đường. Nhưng Chương trình kỹ thuật đã bị lỗi bị một hacker xâm nhập và làm cho những người ở thế giới hiện thực khi trở về thời đường thì không trở lại được nữa. đồng thời làm cho họ thay đổi tất cả trở thành một người của đời đường thật sự. Và sau đó có một hacker trắng tìm mọi cách để giải quyết và cứu mọi người thoát khỏi thế giới thời Đường. Hãy đón xem phim Kiếm Thủ Võ Lâm xem Hácker trắng có giải thoát được mọi người không?