Không thể không yêu

Bộ phim này kể về mối tình đơn duyên của hai người học chung trường ,khi ho chia tay xa nhau không còn bên nhau thì một ngày họ trở về nuốc anh chàng này tỏ tinh anh se bỏ những hôn ước lúc trước.