Khi em đã lớn

Khi em đã lớn gói trong những câu chuyện gia đình, nổi bật là mối quan hệ giữa “mẹ ghẻ” - con chồng. Đề tài, cốt truyện phim tuy không mới so với những bộ phim truyền hình gần đây nhưng mô tuýp “ác giả ác báo”, cách đối đãi của mẹ kế, nỗi đau, bất hạnh hay kết cuộc có hậu của con chồng luôn kích thích sự quan tâm và tình cảm khán giả.