Khi đàn ông là số 0

Thế giới của cánh mày râu bị đảo ngược trong bộ phim có đề tài mới lạ “Khi đàn ông là số 0”. Thân Thúy Hà là chủ của gia đình, còn Thái Hòa có nhiệm vụ “tề gia nội trợ".