Khế ước của quỷ

Khế Ước Của Quỷ là bộ phim kinh dị viễn tưởng của trung quốc. Một nhóm gồm 4 người bạn. Trong một dịp họ tình cờ giao du với bọn quỷ và họ được bọn quỷ ra điều kiện. Nếu hoàn thành điều kiện này thì bọn quỷ sẽ ban cho họ mỗi người một ít phép thuật, gọi cái đó là năng lực siêu phàm. Những tưởng đó là ý tưởng hay thì dần dần họ phát hiện đây không phải là ý đồ tốt của bọn quỷ kia. Mời các bạn đón xem!

Thảo luận facebook