Kế hoạch báo thù

Kế Hoạch Báo Thù là bộ phim tâm lý tình, hành động cảm của Thái Lan đề kế hoạch báo thù của cô gái, phim còn là hành trình tìm thấy tình yêu các giá trị cuộc sống của tình yêu ...