Huyền sử thiên đô

Bộ phim nói về sự hình thành một triều đại mới cai tri đất nước đó là đời nhà Lý.Lý Công Uẩn về sau là Lý Thái Tổ. Ông đã khai sáng một triều đại mới, xây dựng vương triều Lý kéo dài 216 năm. Phim Huyền Sử Thiên Đô cho thấy sự an cư lạc nghiệp, đất nước phồn thịnh dưới thời nhà Lý cai trị, ông quyết định dời đô Hoa Lư với bản chiếu chỉ bất hủ