Hoa tỷ đệ

Hoa Tỷ Đệ là show truyền hình thực tế về chuyến du lịch châu Âu của 7 chị em vốn là những diễn viên nổi tiếng đã quen mặt, chị cả : Trịnh Phối Phối, chị hai Khải Lệ, chị ba Hứa Tịnh (Thánh Cô trong TNGH), chị tư Lưu Đào (A Châu trong TLBB) và cô em gái út Lý Phi Nhi (Tăng Nhu trong LĐK) với sự hướng dẫn của 2 chàng hướng dẫn viên vụng về Trương Hàn và Hoa Vũ Thần.