Hoa lửa

Nội dung bộ phim xoay quanh câu chuyện về nhóm sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, họ phải bước ra cuộc đời với những vấp ngã đang chờ đợi sẵn, những khó khăn sẵn sàng xô ngã cuộc đời họ bất cứ lúc nào nếu như bản thân họ chưa đủ chín chắn , chưa đủ trưởng thành và mạnh mẽ để có thể đứng dậy bước tiếp qua những vấp ngã ấy.

Thảo luận facebook