Hồ sơ đen

Nhân vật chính xuyên suốt toàn bộ các tập sẽ là hình ảnh của các phóng viên và cốt truyện sẽ dựa trên những vụ án hoặc sự kiện có thật nhưng được hư cấu thêm. Trình, một nhà báo giỏi võ có tuổi thơ vất vả, thông minh tốt bụng. Dưới sự hỗ trợ của Phong, anh cùng với các đồng nghiệp Minh Anh, Ngân Hà và Hoàng đã khám phá nhiều vụ án khác nhau.

Trải qua những hiểm nguy tưởng chừng đe dọa đến tính mạng, những nhà báo chân chính góp phần đưa cái xấu ra ánh sáng, giúp người dân tin vào công lý khi cái ác hiện hữu quá nhiều trong xã hội. 15 vụ án (buôn người, thuốc lắc, cướp tiệm vàng, sát nhân…) là một mắc xích đan xen vào nhau, không rời rạc, kéo dài từng tập như những vụ án điều tra trước đây.

Đặc biệt, qua cách làm việc, hóa thân, đóng giả thành nhiều nhân vật khác nhau để thâm nhập thực tế, thu thập chứng cứ viết bài của các nhà báo, chúng ta sẽ thấy nổi vất vả, nguy hiểm mà họ sẽ phải đối mặt với bọn tội phạm, thể hiện tính gan dạ, dũng cảm vì sự nghiệp chung.