Hạnh phúc bất tận

Phim Việt Nam nói về những người bệnh nhân ở bẹnh viên ung bú , khi mà cuộc sống của họ đã gần đất xa trời dù tuổi còn rất trẻ , họ còn nhiều ước mơ, nhiều nguyện vọng chưa làm được như thấy con cái họ có gia đình êm ấm.

Và bác sĩ Phi Vũ 1 người con của 1 bênh nhân ung thư năm xưa. Mẹ anh đã bỏ anh lại khi đang học 12 chính vì lý do đó anh đã cố gắng học tập để trở thành 1 bác sĩ giỏi mong chữa tri cho những người như mẹ mình. anh cũng 1 số bạn cùng tâm quyết đã cố gắng thực hiện tốt những nhiệm vụ khi thực tập và khi trở thành 1 bác sĩ chính thức anh luôn tận tâm trong công việc.

Phim mang tính chất nhân văn và nhân đạo sâu sắc. Mang đậm màu tình thương ái. Cảm thông cho những hoàn cảnh ngặt nghèo mà những bệnh nhân gặp phải.