Đông du ký

Đông Du Ký Vừa rồi chỉ là vài cái chớp mắt, cự cầu liền ngẩng cao đầu rắn, há mồm mổ về phía hóa hình thảo.
Lũ yêu tu thấy thế, nhất thời nổi giận, vô số pháp bảo oanh kích ra, toàn bộ tập trung vào mục tiêu cự cầu, đầu cự cầu nhanh như chớp tránh né khỏi vô số pháp bảo công kích tới, nhưng vẫn có vài món pháp bảo oanh kích lên người.