Đồng đội - Comrades

Comrades là câu chuyện của những người lính đã hy sinh tuổi xuân và cuộc sống của mình trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Những con người ấy là tấm gương cho bất kì một người trẻ, một người con của bất một dân tộc nào phải luôn đặt vinh quan đất nước là điều mà mỗi người phải đặt lên hàng đầu, vượt cả tính mạng và những lợi ích của bạn thân. Lee Hyun-jong (Choi Soo-jong) là chỉ huy của đội quân Nam Hàn. Trước khi cuộc chiến bắt đầu, Lee vốn đã là một quân nhân. Đến lúc đất nước kêu gọi nhân dân cầm súng chiến đấu, Lee lại tiếp tục lên đường và nguyện cống hiến đời mình cho tổ quốc.