Đời cát

Đời Cát là một bộ phim điện ảnh do Việt Nam sản xuất vào năm 1999, đây là một trong những tác phẩm điện ảnh kinh điển của nước ta và phim đã thành công rực rỡ bằng những giải thưởng xứng đáng trong các liên hoan phim trên toàn thế giới.