Điệp vụ thiên sứ

Một thành viên nổi tiếng Hồng Kông ngầm, Yip Châu, cứu được tính mạng của một nhà lãnh đạo bộ ba Yeh Mo, nhưng đã được gửi đến nhà tù cho nó. Sau khi được thả tám năm sau, Yip Châu tìm Yeh Mo và yêu cầu Hoa Kỳ triệu USD, trong đó ông hứa hẹn sẽ trả nợ trong hai một năm sau đó. Ông muốn tiền cho "cuộc chiến" ngực của mình để xuất hiện trở lại Hồng Kông! Yip Châu bí mật gặp gỡ tốt nhất của thế giới pháp lý, tài chính và phương tiện truyền thông, bao gồm cả hai bạn bè của mình Grizzly và Crazy, và ngay lập tức bắt đầu một loạt các kế hoạch để mở đường cho ông trở lại Hồng Kông. Trong khi đó, tại trụ sở cảnh sát Hồng Kông, các comander trưởng "chống tội phạm có tổ chức", Sung Quốc Minh hy vọng sẽ đánh vào tất cả các hoạt động bất hợp pháp với đám đông Yip Châu là mục tiêu chính.