Địch nhân kiệt thông thiên đế quốc

Ngay trước buổi lễ đăng cơ của Võ Tắc Thiên, một số nhân vật quan trọng trong triều đình đột nhiên bị thiêu chết bằng những ngọn lửa kì bí phát ra từ bên trong cơ thể. Sự việc gây hoang mang tột độ trong lòng mọi người và đe dọa tới quyền lực của nữ hoàng. Trong tình thế cấp bách, Võ Tắc Thiên cho gọi Địch Nhân Kiệt vị thám tử lừng danh bị đi đày từ 8 năm trước và ra lệnh cho ông điều tra nguyên nhân của những cái chết cũng như khám phá thế lực đen tối đằng sau chúng.