Dệt nắng cho ngày dài hơn

Dệt nắng cho ngày dài hơn là 1 bộ phim do Việt Nam sản xuất và sẽ công chiếu trong những ngày gần đây, xoay quanh vẫn vè vấn đề âm mưu và tình yêu , bộ phim dài 32 tập với những cuộc sông hiện tại hiện nay

mở đàu bộ phim đó là những sinh viên tỉnh lẻ sau khi đi thi đỗ đại học , họ bắt đầu lên để nhập học với những ước mơ mới trong cuộc sống, họ đã bị xã hội này xô đẩy, mỗi người sẽ chọn lựa cho mình 1 cách sống riêng trong xã hội cạnh tranh khắc nghiệt này