Dấu thập vàng

Dấu Thập Vàng là câu chuyện đẫm nước mắt, là mối tình thiên kiếp, là minh chứng cho hạnh phúc không dễ tìm và là điều khó nắm giữ.Định mệnh cuộc đời khiến cho mỗi người phải trải qua những điều đau khổ nhất, quan trọng là ai đủ bản lĩnh để vượt qua, để đương đầu với khó khăn sóng giữ mà vẫn là mình, vẫn thanh cao liêm khiết.