Đầu bếp của thủ tướng

Nội dung bộ phim xoay quanh câu chuyện về một thủ tướng đang trên một chặng đường thất thời khi mà số người ủng hộ phía ông ngày càng thấp đi,Chính vì vậy Thủ tướng Ato Ichiro và thư ký riêng của ông – Koga Seiji – quyết định hồi sinh lại đầu bếp của phủ tướng của thời thủ tướng 70 năm về trước -Yoshida Shigeru.