Đại hiệp Nhật Thiên

Đại hiệp Nhật Thiên là một tác phẩm hư cấu được lấy cảm hứng từ các sự kiện lịch sử. Trong thực tế, nhân vật Ming Lou là dựa trên Yuan Shu, một nhà cách mạng với một quá khứ rất phức tạp.

Thảo luận facebook

Phim cùng thể loại

Phim cổ trang Trung Quốc 47 videos
Phim cổ trang Trung Quốc 12 videos
Phim cổ trang Trung Quốc 37 videos
Phim cổ trang Trung Quốc 10 videos
Phim thần thoại Trung Quốc 6 videos
Phim cổ trang Trung Quốc 45 videos
Phim cổ trang Hàn Quốc 23 videos
Phim thần thoại Trung Quốc 36 videos
Phim cổ trang - thần thoại Trung Quốc 36 videos